Öva med Metronom

En metronom hjälper dig att hålla en stadig puls medan du övar.Här får du tips om hur du kan använda metronomen.

 

Om du inte kan spela snabbt utan att det blir ojämn så öva långsamt med metronom. Hitta ett tempo där du kan spela utan ojämnheter. När du kan spela 5 gånger i rad utan misstag så öka tempot gradvis tills du kan spela stycket i det tempo du önskar. (Översatt till svenska från Metronome Online)

 

Elektronisk Metronom

FingerövningarPianoexercises


Hanon Improve your piano technique!

‘The study of the piano is now-a-days so general, and good pianists are so numerous, that mediocrity on this instrument is no longer endured. In consequence, one must study the piano for eight or ten years before venturing to perform a piece of any difficulty, even at a gathering of amateurs. Now, how few persons are in a position to devote so many years to this study!’…
Hanon-Online

Hanon Improve your piano technique!

‘The study of the piano is now-a-days so general, and good pianists are so numerous, that mediocrity on this instrument is no longer endured. In consequence, one must study the piano for eight or ten years before venturing to perform a piece of any difficulty, even at a gathering of amateurs. Now, how few persons are in a position to devote so many years to this study!’…
Hanon-Online